11. - 19. 5. 2019

Nejen konference

V týdnu od 11. do 19. května se v Praze uskuteční nejen každoročně pořádaná Distriktní konference českých a slovenských Rotary klubů z distriktu 2240, ale představí se všechny aktivity, které v tomto distriktu spojuje pojem Rotary. Tato mezinárodní setkání členů, přátel a příznivců Rotary se uskuteční v roce, kdy si připomínáme 30. výročí návratu Rotary do našich zemí v roce 1990 po pádu "železné opony" a 20. výročí obnovení našeho československého Rotary distriktu. Současně chceme upozornit i na očekávané úspěšné zakončení dlouhodobého celosvětového projektu na vymýcení polia, dětské obrny, ve světě, který realizujeme od roku 1985 ve spolupráci s WHO, UNICEF a nadací Billa & Melindy Gatesových. Početný realizační tým se snaží pro všechny účastníky vytvořit příjemné prostředí pro jejich konstruktivní pracovní jednání, vzájemné diskuse i neformální přátelská setkání.

VIDEOZÁZNAM

Aktuality

V PRAZE BUDE BLAZE

V PRAZE BUDE BLAZE

Ke květnové účasti na TÝDEN ROTARY V PRAZE, završený Distriktní konferencí, vás zve současný guvernér našeho distriktu Zdeněk Michálek, jeho nástupce v roce 2018/2019 Ilja Chocholouš a výkonný manažer této akce Svatopluk Jedlička a v jejich zastoupení i celý realizační tým.

Číst dál...
VYDRŽTE!

VYDRŽTE!

To vzkazuje všem, kteří se podílejí na přípravě konference John Germ, který bude na konferenci reprezentovat prezidenta RI Barry Rassina. U příležitosti Rotary Institutu, který se uskutečnil poslední zářijový víkend v Norimberku, se setkal s guvernérem našeho distriktu Zdeňkem Michálkem.

Číst dál...
ZALISTUJTE SI ZPĚT V ČASE

ZALISTUJTE SI ZPĚT V ČASE

Chcete si zavzpomínat, co jsme dělali v Rotary klubech před sedmnácti, dvanácti nebo devíti lety? Zajímá vás historie našeho distriktu a klubů? Nemáte některé z čísel našeho časopisu ROTARY GOOD NEWS? 

Číst dál...

Před 60-ti lety pomohl svět Československu, pomůžeš nyní světu Ty?

Československo bylo první zemí na světě, která v roce 1960 díky zahraniční podpoře zcela zastavila šíření dětské obrny – poliomyelitidy, zkráceně Polia. Stalo se tak díky důslednému preventivnímu programu a očkování všech nově narozených dětí. Metodu uplatněnou tehdy v Československu převzala Světová zdravotnická organizace (WHO) později i pro ostatní země světa. Jednou z vůdčích osobností v celém projektu eradikace (vymýcení) Polia byl od počátku i rotarián, a pozdější guvernér Rotary distriktu 2240 pro Českou a Slovenskou republiku, imunolog MUDr. Viktor Príkazský.
Obrovské úsilí rotariánů, kteří od roku 1988 každoročně přispívají finančními prostředky i osobní účastí při očkování přímo v terénu, může být korunováno úspěchem, pokud se podaří dokončit očkovací proces i v dosud nepřístupných místech světa. V loňském roce bylo zaznamenáno pouze několik posledních výskytů v Afganistánu, Pakistánu a Nigérii. Zásluhou očkovacích akcí se v daných místech zřizují i nová zdravotnická zařízení, která následně slouží také dalším potřebám místních obyvatel.
Do tohoto celosvětového úsilí jsou od roku 1999 zapojeni také rotariáni a jejich kluby v československém Rotary distriktu 2240. V jeho rámci jsme na vymýcení dětské obrny za tu dobu přispěli již částkou cca 4 miliónů korun.
Zásluhou společného úsilí Rotary International, Nadace Billa a Melindy Gatesových a Světové zdravotnické organizace se tak blíží den, kdy bude dětská obrna z povrchu tohoto světa zcela vymýcena.
Chybí jen pár malých krůčků. Udělej jej společně s námi! Zapojíš se i Ty?
Nový projekt END POLIO NOW dává příležitost každému.

Stačí si vybrat některou možnost uvedenou ZDE.