Praha 1, Slovanský ostrov 1

MÍSTO KONÁNÍ VŠECH AKCÍ V SOBOTU 18. 5. 2019

Více o historii paláce Žofín.
Více o Slovanském ostrovu.
Více o současnosti ostrova.

Samotný ostrov, na kterém stojí budova paláce Žofín, začal vznikat naplavováním hornin a jejich usazováním až v průběhu 17. a 18. století. Napomohla tomu zejména velká povodeň v roce 1784, kdy byl zabezpečen nízkou hrází a mezi divoce rostoucí křoviny bylo zasazeno několik ovocných stromů. Na ostrově vznikly barvířská dílny a v místech dnešní galerie Mánes mlýn. V roce 1817 vznikl i první dřevěný hostinec a primitivní lázně, později spojil ostrov s nábřežím most. Ostrov často měnil majitele. Mlynář Václav Novotný uskutečnil v letech 1835 – 1837 na ostrově velké stavební práce a rozhodl se přeměnit jej na významné společenské a kulturní centrum Prahy. Plány zhotovil vrchní inženýr u zemského stavebního ředitelství v Praze Vincenc Kulhánek, stavbu vedl stavitel Josef Tredrovský. Otevření paláce se účastnil arcivévoda František Karel, otec pozdějšího císaře Františka Josefa I. Při této příležitosti byl palác pojmenován Žofín na počest jeho manželky Žofie. V roce 1848 se zde konal Slovanský sjezd, kterému předsedal František Palacký a kde Ludovít Štůr deklaroval myšlenky slovanské pospolitosti. Odtud název ostrova Slovanský. V roce 1884 ostrov i s palácem zakoupila obec a přebudovala jej do dnešní neorenesanční podoby. Až do doby vzniku Obecního domu (1912) byl palác Žofín centrem pražského kulturního a společenského dění. Zatím poslední rekonstrukce této národní kulturní památky se třemi sály, kavárnou, restaurací a zahradním pavilonem se uskutečnila v roce 1994. Jejím provozovatelem se stala agentura NKL Žofín s.r.o. Slovanský ostrov a palác Žofín se tak během posledních let staly symbolem pro české i mezinárodní společenské, politické, kulturní i obchodní události mimořádného významu (Mezinárodní televizní festival Zlatá Praha, mezinárodní konference FORUM 2000 apod.).

Pro společenství Rotary International má Žofín význam jako místo, kde se uskutečnila 26. června 1999 inaugurace Rotary distriktu 2240 tvořeného 42 českými a slovenskými Rotary kluby obnovenými nebo nově založenými po roce 1989 zásluhou rotariánů z hornorakouského Rotary distriktu 1920. Rotary distrikt 2240 navázal na tradici prvorepublikového československého Rotary distriktu 66 (založen 1927). Slavnosti se účastnil Carlo Ravizza, prezident RI pro období 1999/2000. Zdravici za patronátní rakouskou stranu přednesl bývalý místopředseda rakouské vlády Erhard Busek, za českou stranu Pavel Tigrid a za slovenskou stranu Fedor Gál. Oficiální delegace rotariánů byla přijata v průběhu inaugurace místopředsedy Senátu ČR Ivanem Havlíčkem a Jaroslavou Moserovou i pražským primátorem Janem Kaslem. Slavnosti se zúčastnilo 166 delegátů z Rotary klubů ČR a SR a na čtyři sta hostů z 18 zemí.

Palác Žofín i Slovanský ostrov jsou součástí Pražské památkové rezervace zapsané do Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.