Praha 1 – Nové Město

UCTĚNÍ PAMÁTKY V. HAVLA – 18. 5. 2019 / 17:00

Více o náměstí Václava Havla
Více o Václavu Havlovi a Rotary

Prostor, známý dříve jako piazzetta Národního divadla sevřený mezi původními a novými divadelními budovami, navrhl český architekt Karel Prager v roce 1981 jako součást projektu výstavby Nové scény a umístil zde sochu Znovuzrození od národního umělce Josefa Malejovského. V roce 2016 navrhl generální ředitel Národního divadla Jan Burian přejmenovat tento prostor na náměstí Václava Havla jako poctu k jeho nedožitým 80. narozeninám. Zastupitelstvo hl. m. Prahy tento návrh schválilo a v úterý 4. října 2016 zde bylo slavnostně instalováno oficiální označení za přítomnosti vdovy Dagmar Havlové, ministra kultury Daniela Hermana, pražské primátorky Adriany Krnáčové, herečky Vlasty Chramostové či generálního ředitele divadla Jana Buriana. Současně zde byla umístěna instalace sochaře Kurta Gebauera v podobě velkého, 160 cm vysokého, srdce.

Václav Havel (1936-2011) byl nejen ikonou odporu vůči komunistickému režimu, v roce 1989 ikonou sametové revoluce a v roce 1993 prvním prezidentem ČR, ale od roku 1990 i nositelem nejvyššího vyznamenání mezinárodního společenstvi Rotary, které uděluje jeho světový prezident pouze jedné významné osobnosti za rok (Rotary Award for International Understanding). Otec i strýc Václava Havla byli členy Rotary klubu Praha v letech 1925-1939, on sám studoval v letech 1946-1948 na gymnáziu v Poděbradech založeném a podporovaném členy Rotary.

Místo je součástí Pražské památkové rezervace zapsané do Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.