Praha 4 – Podolí, Podolské nábřeží 3/1184

MÍSTO ZÁVODŮ DRAČÍCH LODÍ – 11. 5. 2019 / 10:00

Současnost Žlutých lázní.
Historie Žlutých lázní.

Žluté lázně se zásluhou České asociace dračích lodí staly před několika lety místem každoročního Závodu dračích lodí ROTARY, který od roku 2009 pořádá Rotary Club Prague International a kterého se zúčastní i další pražské Rotary kluby. První ročníky se konaly na Střeleckém ostrově a náplavce Smíchovského nábřeží. Přiřazením k rozsáhlejším celopražským závodům dračích lodí, kterých účastní i jiné subjekty a tato fundraisingová akce Rotary stala známá a populární. Každoročně v ní soutěží přes dvacet lodí a výtěžek je rozdělen mezi Výbor dobré vůle, Nadaci Naše díte a Nadaci Život 90.

Žluté lázně, jak se honosně od počátku nazývala říční plovárna v Podolí, byly založeny na bývalém překladišti a kotvišti vorů v roce 1910. Název byl jednoduše odvozen od charakteristické barvy plotu. Největší rozkvět lázně zaznamenaly ve 30. až 60. letech 20. století. Areál zcela zničila povodeň v roce 2002. V roce 2005 byly lázně obnoveny a to v nové, současným potřebám odpovídající podobě unikátního přírodního sportovně relaxačního areálu s rozsáhlým sportovním a gastro zázemím a celoročním provozem.