Městská část Praha 7

OUTDOROVÁ AKCE PRO VEŘEJNOST – 12. 5. 2019 / 14:00

Více o historii a současnosti místa.

Letenské sady, nebo také park na Letné, si v roce 2004 vybralo pět pražských Rotary klubů za místo, kde vysadí každý z nich jednu lípu na připomínku 100. výročí založení našeho společenství Rotary International jako součást městské zeleně. Vzhledem k vegetačnímu cyklu stromů se tak stalo s mírným předstihem už 28. října 2004. Od té doby se pod lípami, dnes už vzrostlými stromy, scházejí pražští rotariáni několikrát do roka k neformálním setkáním (RC Praha City, RC Staré Město, RC Prag Bohemia, RC Praque International, RC Praha). Výsadba pamětních stromů Rotary kluby se tehdy uskutečnila i v dalších místech našeho Rotary distriktu.

Letenské sady jsou od nepaměti volným prostranstvím. Právě tady se houfovala v různých dobách vojska obléhající Prahu. První přímá zmínka o Letné pochází z roku 1261, kdy zde Přemysl Otakar II. pořádal korunovační hostinu. K výraznému osidlování celého kopce nad meandrem Vltavy došlo až v druhé polovině 19. století z východní strany a úbočí s plání na vrcholku začalo být od roku 1860 systematicky přetvářeno na park podle francouzských vzorů. Rozvoji území jako relaxačnímu zázemí města napomohla zejména Jubilejní průmyslová výstava, která se uskutečnila v roce 1891 ve Stromovce. Její zásluhou zde vznikla lanová dráha k Letenskému zámečku s návaznou dráhou tramvajovou, první v českých zemích. Lanovka byla provozována do roku 1916. Právě do parku na Letné byl po skončení výstavy přenesen Hanavský pavilon sloužící dodnes jako restaurace a dětský kolotoč. O mnoho let později, v roce 1960, byl na východní okraj parku přenesen pavilon z jiné výstavy, takzvaný Bruselský, a to ze světové výstavy EXPO 58. Dlouhé, výborně udržované cesty jsou dnes rájem běžců, in-line bruslařů, cyklistů i vyznavačů dalších individuálních sportů.

Letenské sady jsou hranicí historického jádra Prahy zapsaného na Seznamu světového kulturního a přírodního dědictví UNESCO.