Praha 1 – Nové Město, Václavské nám. 45

MÍSTO SCHŮZKY PRAŽSKÝCH RC – 14. 5.2019 / 19:00

Více o historii hotelu Jalta.
Více o hotelu Jalta.
Více o současném hotelu Jalta.

Hotel Jalta, od roku 2018 místo klubových schůzek Rotary clubu Praha City, byl vystavěn v proluce, která vznikla při bombardování Prahy v roce 1945. Byl dokončen v roce 1958 ve stylu tzv. socialistického realismu (sorela) pro potřeby cestovní kanceláře Čedok. Stavba měla osobní podporu prezidenta republiky Antonína Zápotockého, takže architekt Antonín Tenzer mohl vytvořit unikátní stavbu, kde všechny detaily, včetně interiérových, byly tvořeny na míru. Na výběru kamenů pro obložení (mramor a travertin) se osobně podílel i prezident Zápotocký jako vyučený kameník. Sochařskou výzdobu na lodžiích v prvním patře vytvořil Jan Jiřikovský. Skleněné dekorace interiéru tvořil Stanislav Libenský. Stavba patřila k nejdražším ve své době. Raritou je protiatomový kryt ve druhém suterénu, který mohl pojmout 250 osob. Kryt má tři metry silné betonové zdi plněné olovem, které mělo zabránit průniku radioaktivního záření. V krytu byla i tajná nemocnice a podzemní nádrž na vodu. O existenci krytu se veřejnost dozvěděla až v roce 1990. Dnes je v něm Muzeum studené války. V baru hotelu se na konci 60. let točil populární film Světáci. Současný vlastník hotel dvakrát rekonstruoval (2007, 2013) tak, aby odpovídal současným provozním požadavkům. Stavba je kulturní památkou České republiky.

Boutique hotel Jalta je součástí Pražské památkové rezervace zapsané do Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.