Praha 1 – Malá Strana, Valdštejnské nám. 4

INTER COUNTRY MEETING - ICCs – 17. 5. 2019 / 10:00

Více o Valdštejnském paláci jako sídle Senátu PČR.
Více o historii Valdštejnského paláce.

Hlavní sál Valdštejnského paláce nebyl pro setkání zahraničních účastníků Distriktní konference Rotary v rámci Inter Country Meetingu zvolen náhodou. Některým ze senátorů Parlamentu ČR, jehož sídlem Valdštejnský palác je, byli přijati někteří prezident RI při svých návštěvách našeho distriktu (2005 - Carl-Wilhelm Stenhammar, 2007 - Dong Kurn (D.K.) Lee, 2016 - K. R. „Ravi“ Ravindran). Letos se však nebude jednat o komorní záležitost několikačlenné delegace.

Valdštejnský palác byl pro potřeby sídla Senátu PČR upraven v letech 1996-2000. Jeho součást tvoří také Valdštejnská zahrada a Valdštejnská jízdárna. Tento palácový komplex dal v letech 1623–1630 vystavět jeden z nejmocnějších a nejbohatších šlechticů té doby Albrecht Václav Eusebius z Valdštejna na místě Trčkovského paláce a dalších 23 domů, tří velkých zahrad a cihelny. Pro budování Valdštejnského paláce pozval významné architekty, stavitele, malíře, sochaře i další umělce a řemeslníky. Původně nevýznamný a chudý příslušník české šlechty se výhodnými sňatky i koupěmi domohl značného majetku i postavení na císařském dvoře. V roce 1625 se stal generalissimem císařské armády. O devět let později však byl prohlášen císařskými dekrety za zrádce říše a císařskými důstojníky byl zavražděn v Chebu. Jeho majetek v Čechách byl zkonfiskován.

Valdštejnský palác je součástí Pražské památkové rezervace zapsané do Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.

Senát ČR