Praha 1 – Malá Strana, Malostranské náměstí 35/21

MÍSTO, KDE SE BUDE PODÁVAT OBĚD – 17. 5. 2019 / 12:00

Více o historii Malostranské besedy
Více o hudebním a divadelním klubu

Bývalá Malostranská radnice je renesanční budova s rozlehlou pozdně gotickou síní. Její základ nechali postavit malostranští měšťané v roce 1478. Zde zasedalo 11 radních s purkmistrem, císařským rychtářem a písařem a rozhodovalo o správě Malé Strany, trestních a civilních kauzách, záležitostech sirotčích a dalších. Budova je památná tzv. českou konfesí, která zde byla sepsána v roce 1575: byly to články sestavené českou nekatolickou opozicí jako podklad pro jednání o uzákonění náboženské svobody. Do dnešní pozdně renesanční podoby byla přestavěna v letech 1617 stavitelem a kameníkem Janem Campionem Bossim podle návrhu Giovanni Maria Filippiho. Přestavbou ve stylu pozdní renesance a manýrismu se měla radnice vyrovnat okolním rychle rostoucím reprezentativním objektům. Jako radnice Malé Strany sloužila budova do roku 1784, kdy došlo ke sloučení Malé Strany, Hradčan, Starého Města a Nového Města a radnice těchto částí Prahy se přestěhovaly na Staroměstské náměstí. Objekt pak sloužil fiskálnímu úřadu, jako berní archív a politické vězení. V roce 1868 zde vznikla Malostranská beseda, která s bohatou škálou kulturních aktivit působí až do současnosti. Rozsáhlá rekonstrukce a s ní spojený archeologický výzkum se uskutečnily v letech 2006 až 2009. Díky tomu si Malostranská besedy uchovala svoji historickou hodnotu a přitom provoz v jejích interiérech odpovídá současným nárokům. Příjemné protředí současného společenského klubu a koncertního sálu využívají i členové pražských Rotary klubů k netradičním schůzkám.

Malostranská beseda je součástí Pražské památkové rezervace zapsané do Seznamu kulturního a přírodního dědictví UNESCO.