To vzkazuje všem, kteří se podílejí na přípravě konference John Germ, který bude na konferenci reprezentovat prezidenta RI Barry Rassina. U příležitosti Rotary Institutu, který se uskutečnil poslední zářijový víkend v Norimberku, se setkal s guvernérem našeho distriktu Zdeňkem Michálkem.

Tak získal o přípravě ty nejčerstvější informace. Když se dozvěděl o tom, že se v Praze uskuteční nejen distriktní konference, ale i spousta dalších akcí, začal se spolu s manželkou Judith těšit ještě víc, než když před časem jmenování obdrželi.