Starostovi MČ Praha 1, Mgr. Pavlovi Čižinskému se zalíbil náš záměr představit v průběhu konference v parku kolem Žofína různé projekty a partnerské subjekty, které naše Rotary kluby podporují.

Většina z nich se týká občanů MČ Prahy 1, a proto přijal záštitu nad touto částí Týdne Rotary v Praze.