BENEFIČNÍ FILMOVÉ PŘEDSTAVENÍ

ČTVRTEK 16. 5. 2019 / čas bude upřesněn

Cena: 0 Kč / vstupné bude placeno na místě

Kino MAT, Karlovo náměstí 19, Praha 2 – Nové Město

rojekce některého aktuálně atraktivního filmu. Vstupné bude použito ve prospěch Dětského domova PEPA v Příbrami (projekt RC Praha City).

PODROBNÉ INFORMACE BUDEME PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT

Více o Dětském domově PEPA