Na projekt END POLIO NOW můžete přispět buď v Kč nebo EURO na účty níže:

PRO PLATBY V KČ - Číslo účtu Rotary distriktu 2240 u ČSOB: 185773148/0300
IBAN: CZ96 0300 0000 0001 8577 3148 (typuje se bez mezer).
BIC: CEKOCZPP
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Do textového pole uvést: jméno, příjmení, jméno vašeho RC (jste-li členem, členkou) a kód: POLIO

PRO PLATBY V EURO - Číslo účtu Rotary distriktu 2240 u ČSOB: 4001175230/7500
IBAN: SK07 7500 0000 0040 0117 5230 (typuje se bez mezer).
BIC: CEKOSKBX
Variabilní symbol: Vaše rodné číslo
Do textového pole uvést: jméno, příjmení, jméno vašeho RC (jste-li členem, členkou) a kód: POLIO