Rotary International Distrikt 2240 Česká republika a Slovenská republika, z.s., se sídlem Dusíkova 4829/16, 586 01 Jihlava, IČ 86595130 (dále jen D2240), je pořadatelem konference TÝDEN ROTARY V PRAZE / 11. – 19. května 2019 a jako takový je i správcem Vašich osobních údajů poskytnutých jednak v přihlášce na konferenci, jednak v rámci účastnické platby.
Na základě Vaší registrace na tuto konferenci D2240 zpracovává Vaše osobní údaje v tomto rozsahu: jméno, příjmení, přezdívka, rok narození, stát, město, telefonní číslo, emailová adresa, Rotary nebo Rotaract club. Účelem zpracování těchto Vašich osobních údajů je evidence přihlášených účastníků a plnění smlouvy o poskytování objednaných služeb v rámci účasti na konferenci. Rok narození účastníka je využíván pro odlišení účastníků se shodným jménem, přičemž tento anonymizovaný údaj bude dále využit i pro statistické účely. D2240 Vámi poskytnuté osobní údaje účinně vymaže do tří měsíců od skončení konference.
D2240 také zpracovává osobní údaje v rozsahu jméno, příjmení a číslo bankovního účtu po dobu pěti let počínajících od konce účetního období roku 2019, a to za účelem plnění evidenčních povinností dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví. Tyto osobní údaje pro D2240 zpracovává také společnost Československá obchodní banka, a.s., se sídlem Radlická 333/150, 150 57 Praha 5, IČ: 00001350, která je smluvním partnerem D2240 pro poskytování platebních služeb a ORKÁN plus, s.r.o., se sídlem Makovského náměstí 3147/2, Žabovřesky, 616 00 Brno, IČO: 276 86 710 v rámci zpracování účetnictví. Vaše osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě D2240 a jeho smluvními zpracovateli, kteří poskytují technické řešení pro web https://rotaryprague2019.cz/. Jsou jimi společnost ProfiHOSTING s.r.o., se sídlem Brněnská 412/59, 783 01 Olomouc, IČ 27844765 a paní Mgr. Šárka Olivíková, se sídlem Ječmínkova 21, 779 00 Olomouc, IČ: 66706271.
Kromě výše uvedených osobních údajů D2240 přístupem na webovou stránku https://rotaryprague2019.cz/ shromažďujeme i Vaší IP adresu, která je zpracovávána technickými cookies (malé textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a umožňují analýzu Vašeho užívání webových stránek) našeho webu a také službou Google Analytics společnosti Google Inc, (1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA; "Google"). D2240 na webové stránce https://rotaryprague2019.cz/ užívá funkci anonymizace IP adres ve službě Google Analytics. Tím se Vaše IP adresa uvnitř členských států Evropské unie nebo v jiných smluvních státech Dohody o Evropském hospodářském prostoru před přenosem ke Googlu v USA zkrátí. Jen ve výjimečných případech se přenáší nezkrácená IP adresa na server Googlu v USA a je krácena až tam. Více informací o zacházení s osobními údaji uživatelů v Google Analytics naleznete v Prohlášení k ochraně osobních údajů Googlu: https://support.google.com/analytics/answer/7105316?hl=cs&ref_topic=2919631
Shromažďování osobních údajů společností Google Analytics je možné zamezit i prostřednictvím nastavení Vašeho prohlížeče – správy cookies. Upozorňujeme Vás na to, že v tomto případě omezení cookies z https://rotaryprague2019.cz/ možná nebudete moci v plném rozsahu využívat veškeré funkce této webové stránky. Námi shromážděná cookies jsou automaticky mazána vždy po 30 dnech.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů D2240 máte níže uvedená práva, která můžete u D2240 kdykoliv uplatnit zasláním požadavku na email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript.. D2240 má právo ověřit při každém Vašem požadavku ve vztahu k Vašim osobním údajům Vaši identitu.

  • Právo na přístup k Vašim osobním údajům: Máte právo na informaci o tom, jestli jsou Vaše osobní údaje zpracovávány, a pokud tomu tak je, máte také právo k Vašim osobním údajům získat přístup.
  • Právo na opravu a vysvětlení: V případě, že námi zpracovávané osobní údaje jsou nepřesné či nepravdivé, máte právo požadovat jejich opravu. D2240 opravu provede bez zbytečného odkladu; také máte právo na vysvětlení, pokud D2240 zpracovává Vaše v rozporu s právními předpisy.
  • Právo na výmaz: v případě, že požádáte o výmaz Vašich osobních údajů, vymaže D2240 Vaše osobní údaje neprodleně, avšak jen v případě, že je již nebude potřebovat pro žádný ze svých deklarovaných účelů zpracování.
  • Právo na omezení zpracování Vašich osobních údajů: Máte možnost požadovat, aby D2240 omezil zpracování Vašich osobních údajů, pokud máte zájem na dočasném omezení zpracování.
  • Právo na přenositelnost údajů: D2240 předá Vaše osobní údaje jinému správci, budete-li si to přát.
  • Právo vznést námitku: Máte právo kdykoliv vznést námitku proti zpracování Vašich osobních údajů D2240.
  • Právo na přenositelnost: Jste oprávněni kdykoliv žádat D2240 o zaslání Vašich osobních údajů zpracovávaných D2240 v běžném strojově čitelném formátu v elektronické podobě.
  • Právo podat stížnost: Máte možnost obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů, se sídlem Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7 (www.uoou.cz), u kterého můžete uplatnit případnou stížnost na nezákonnost zpracování.

Listopad 2018