Praha je místem, kde si s oblibou dávají dostaveníčko různé celebrity z celého světa. Není proto divu, že pozvání na naši distriktní konferenci spojenou s TÝDNEM ROTARY ochotně přijaly významné osobnosti spojené ať už přímo s Rotary nebo s tématem odborné části konference ETIKA A ODPOVĚDNOST V PODNIKÁNÍ A SPOLEČNOSTI. Rádi vám je představujeme.

Grem s manželkou

John F. Germ s manželkou Judyth
zástupce prezidenta Rotary International Barry Rassina

Prezident Rotary International Barry Rassin vysílá na naši distriktní konferenci jako svého reprezentanta Johna Germa, svého předchůdce v období 2016/2017. V té době byl u nás guvernérem Štěpán de Wolf. John se rotariánem stal v roce 1976, je členem RC Chattanooga (Tennessee, USA). Od roku 2016 zastával několik pozic na úrovni nejvyššího vedení RI, v současné době jedním ze správců Nadace Rotary. Byl oceněn vyznamenání Service Above Self Award a Nadace Rotary mu udělila Citation for Meritorious Service a Distinguished Service Award. John je společně s manželkou i členem společnosti Archa Klumpha. John začínal svoji profesní kariéru ve vzdušných silách USA jako inženýr, v roce 1965 se stal generálním ředitelem společnosti Campbell & Associates Inc. Od té doby měl mnoho různých aktivit, včetně těch dobročinných, za něž obdžel řadu uznání. V roce 2013 získal ocenění „Champion of Change“ udělované Bílým domem. S manželkou Judy u nás nebudou poprvé. Jako reprezentant prezidenta RI přijel už na naši distriktní konferenci v roce 2006 do Českého Krumlova kdy byl guvernérem Ota Veselý. Při podzimním setkání s guvernérem Zdeňkem Michálkem na Rotary Institutu v Norimberku vyjádřil velké překvapení z rozsahu připravované konference: „Pozice v RI mě přivádí velmi často na různé akce, včetně Světového kongresu RI, ale setkání všech, kteří mají v daném místě s Rotary co do činění a s tak rozsáhlým a zajímavým programem, jsem se snad ještě nezúčastnil. Těším se, že si z Prahy odvezu mnoho nových a nezapomenutelných zážitků.“
Účastní se konferenčních akcí od 16. 5. do 19. 5. 2019.

 

Thomas Watzenbock

Thomas Watzenböck s manželkou Christou
past guvernér Rotary distriktu 1920 (Horní Rakousko) 1998/1999

Thomas Watzenböck je povoláním advokát. V roce 1983 se stal členem RC Kirchdorf/Krems. Od roku 2000 působí v různých pozicicích na úrovní RI. Například v letech 2007-2010 se pod jeho vedením podařilo získat v Rotary zóně 14 celkem 1,9 miliónů USD ve prospěch Nadace Rotary. Je nositelem Ceny T. J. Bati. Za svoji obětavou dlouholetou činnost v Rotary převzal v roce 2013 z rukou prezidenta RI Sakuji Tanaky nejvyšší možné ocenění SERVICE ABOVE SELF AVARD. Na naši distriktní konferenci je pozván jako „speciální host“, protože v devadesátých letech se společně s ostatními rotariány hornorakouského distriktu 1920 aktivně podílel na obnově a zřizování nových klubů v našich zemích. Například v roce 1993 pomáhal obnovovat náš RC Poděbrady. Jako guvernér Rotary distriktu 1920 stál v roce 1999 společně s tehdejším prezidentem RI Carlo Ravizzou a Dobroslavem Zemanem z RC Plzeň u obnovení československého Rotary distriktu s aktuálním označením 2240. K pozvání dodává: „Je radost pozorovat, do jak silného postavení se Rotary distrikt 2240 od inaugurace v roce 1999 rozvinul. Je to zadostiučinění i pro všechny nás, kteří se v devadesátých letech minulého století na obnově a vzniku nových klubů podíleli. Víme, že energie, čas a mnohdy i finanční prostředky, které jsme tomu obětovali, byly vloženy účelně a byly od té doby vaším vlastním úsilím mnohonásobně zhodnoceny.“
Účastní se konferenčních akcí od 16. 5. do 19. 5. 2019.