Pražská památková rezervace UNESCO

Památky UNESCO

Pražský hrad a Hradčany, Malá Strana včetně Karlova mostu, Staré Město s Josefovem (dochovaná část bývalého Židovského Města), Nové Město, Vyšehrad a Průhonický park.

Více o Pražské památkové rezervaci – UNESCO / odkaz 1

Více o Pražské památkové rezervaci – UNESCO / odkaz 2

Více o Pražské památkové rezervaci – UNESCO / odkaz v angličtině

Historické jádro Prahy je nejvýznamnější městskou památkovou rezervací u nás a významnou v kontextu Evropy. Unikátní urbanistický celek rozkládající se na ploše 866 hektarů byl na Seznam kulturního a přírodního dědictví UNESCO zapsán v roce 1992, v roce 2010 k němu byl přiřazen i Průhonický park. Celkový rozsah je patrný z přiložené mapky.

Památky UNESCO - mapa

UNESCO je anglická zkratka názvu United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization, což znamená Organizace OSN pro výchovu, vědu a kulturu. UNESCO prosazuje názor, že je nezbytné chránit nejen materiální výtvory let minulých, ale i jedinečné úkazy vytvořené přírodou. V roce 1972 byla pod patronací UNESCO uzavřena Úmluva o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví. Označení památky, případně přírodní rezervace, symbolem UNESCO je dokladem, který znamená, že se jedná o něco výjimečného a jedinečného, o něco, co je celosvětovým dědictvím a co se má dochovat i generacím budoucím. Česká republika ratifikovala mezinárodní Úmluvu o ochraně světového kulturního a přírodního dědictví v roce 1991 a od té doby bylo zapsáno na Seznam UNESCO 12 památek stojících na našem území a 6 přírodních rezervací. Od roku 2001 bylo také 5 projevů nehmotného kulturního dědictví označeno titulem "mistrovské dílo" (například Jízda králů na Slovácku a na Hané). Když si uvědomíme, že na celém světě je na Seznamu světového dědictví 740 kulturních a přírodních památek, tak Česká republika se ze svými 18 právem řadí mezi světové kulturní velmoci.