Parník

PÁTEK 17. 5. 2019 v 16:00

Cena: 875 Kč / v případě platby ze zahraničí bude částka hrazena dle aktuálního bankovního kurzu

OBSAZENO
Zájemci, kteří se na akci registrovali obdrží instrukce prostřednictvím emailu na adresu, kterou uvedli v registračním formuláři.
PŘEJEME PŘÍJEMNÉ ZÁŽITKY

Start: Přístaviště lodí na nábřeží Vltavy, Praha 1, Dvořákovo nábřeží

Dvě a půlhodinová plavba parníkem po Vltavě nabídne netradiční pohled na pražské památky na obou březích řeky. Na ty nejzajímavější upozorní průvodce. Součástí plavby bude dobrá zábava a mezinárodní společnost všech účastníků konference. Plavba bude zakončena večeří.

PODROBNÉ INFORMACE BUDEME PRŮBĚŽNĚ AKTUALIZOVAT

Více o řece Vltavě
Více o historii osobní lodní dopravy v Praze