ROTARY V AKCI – tak se v současnosti prezentuje naše společenství po celém světě a prezident RI Barry Rassin zvolil jako motto svého roku „být inspirací“. Tomuto nasměrování odpovídá i program naší konference. Atraktivní bude zejména prezentace projektů podporovaných našimi Rotary kluby a partnerů v parku Slovanského ostrova po celou sobotu 18. 5. Tady očekáváme i velký zájem veřejnosti. Souběžně se uskuteční setkání absolventů programů Rotary, kteří zatím nejsou členy Rotary Alumni Assotiation. Netradiční je i umístění Distriktní konference Rotary klubů a Distriktní konference Rotaract klubů „pod jednu střechu“. Celý týden různých aktivit je také připraven jako Inter Country Meeting. Je tedy z čeho vybírat.

VYBRANÉ TIPY PRO VÁS
(program ke stažení a tisku)TÝDEN ROTARY V PRAZE

TÝDEN ROTARY V PRAZE od 11. do 19. května 2019 je určen především veřejnosti a zahraničním účastníkům Distriktní konference českých a slovenských Rotary klubů. Začíná 10. ročníkem populárních Závodů dračích lodí organizovaným RC Prague International (průměrně soutěží 25 lodí) a pokračuje každý další den nějakou akcí Rotary pro veřejnost. Každý den jsou také pořádány dva výlety do okolí Prahy (jeden kratší, druhý delší), které jsou spojeny se setkáním s členy místních Rotary klubů. Konec týdne je pak propojen s vlastním programem Distriktní konference.

DISTRIKTNÍ KONFERENCE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ROTARY

DISTRIKTNÍ KONFERENCE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ROTARY KLUBŮ se uskuteční v sobotu 18. května 2019. V dopolední pracovní části delegáti klubů projednávají a schvalují dokumenty související s činností klubů a distriktu. Odborná část je určena i veřejnosti a bude se věnovat etice a odpovědnosti v podnikání a společnosti. Společenskou část představuje především galavečer při němž si symbolicky předají funkce současný guvernér distriktu Zdeněk Michálek (RC Ostrava) a jeho nástupce Ilja Chocholouš (RC Praha City) a budou oceněni ti, kteří se nejaktivněji zasloužili o rozvoj Rotary u nás v uplynulém roce. Odměnou všem pak bude kulturní zážitek i společné přátelské setkání. Všechny tři části Distriktní konference Rotary klubů se uskuteční v Hlavním sále paláce Žofín.

SHOW ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ A STUDENTEK

SHOW ZAHRANIČNÍCH STUDENTŮ A STUDENTEK je vyvrcholením jejich celoročního pobytu v českých a slovenských městech a na středních školách. V téměř hodinovém pásmu scének a hudebních vystoupení představí nejen země odkud přijeli a svoje národní zvyky, ale současně předvedou i všechno to, co se u nás za ten rok naučili. Je to výsledek dobré práce Distriktního výboru výměny mládeže pod vedením Jaromíra Baráka (RC Třebíč) a sdružení absolventů tohoto programu ROTEX. Vystoupení se uskuteční v sobotu 18. 5. 2019 v Hlavním sále paláce ŽOFÍN. Studenti budou také účastníky dalších akcí spojených s distriktní konferenci – pátečního výletu parníkem po Vltavě a sobotního společenského večera na Žofíne.

INTER COUNTRY MEETING

INTER COUNTRY MEETING připravují INTER COUNTRY COMMITTEES (jednotlivé smíšené mezinárodní výbory příslušných distriktů) pod vedením národního koordinátora našeho distriktu Otakara Veselého (RC Český Krumlov) od 16 do 19. května 2019. Do Prahy tak jsou pozvány Rotary kluby z Rakouska, Německa, Nizozemí, Izraele, Polska, Maďarska, Ukrajiny, Rumunska, Srbska-Černé Hory a Arménie. Existuje však celá řada přímých partnerských vztahů našich klubů s kluby v dalších zemích jako například ve Švédsku, Japonsku, Velké Británii, Itálii, USA a podobně. Také přátelé z těchto klubů působících mimo náš distrikt jsou na TÝDEN ROTARY V PRAZE srdečně zváni. Ubytování je pro všechny rezervováno s konferenční slevou již od 10 května. První setkání bude neformální ve čtvrtek u večeře v Obecním domě. V pátek 18. 5. 2019 dopoledne budou mít oficiální jednání ve Valdštejnském paláci, sídle Senátu Parlamentu ČR. Oběd je zajištěn v nedalekém kulturním centru Malostranská beseda. Další program v pátek a sobotu si každý z účastníků volí podle svého vlastního zájmu.

DISTRIKTNÍ KONFERENCE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ROTARACT

DISTRIKTNÍ KONFERENCE ČESKÝCH A SLOVENSKÝCH ROTARACT KLUBŮ se uskuteční v sobotu 18. 5. 2019 dopoledne v Rytířském sále paláce Žofín pod vedením DRR Blahoslava Maršálka (RAC Brno) jako pracovní jednání o činnosti Rotaract klubů, jejich spolupráci v rámci Evropského informačního centra Rotaractu, kde jsou zastoupeny Samuelem Slermannem (RAC Nitra) a dalších aktivitách (jednací jazyk angličtina). Pro účastníky je připravena na pátek večer a noc rezervace v jednom z pražských music clubů a v rámci sobotního společenského večera na Žofíně diskotéka DJ Vickraje Kistamahe v Malém sále. Konferenci RAC organizačně zajišťuje Rotaract klub Praha. Ostatní části programu jsou sdílené.

ALUMNI RECONNECT DAY

ALUMNI RECONNECT DAY je příležitostí pro dřívější absolventy všech programů Rotary k obnovení kontaktů s Rotary kluby, které je do programů nominovaly nebo i k navázání nových kontaktů v rámci aktivit Rotary. Jejich pestrou přehlídkou bude právě TÝDEN ROTARY V PRAZE, na který budou pozváni jak ti, kteří jsou členy Rotary Alumni Association, tak další, u nichž se předpokládá zájem o Rotary. Zaujmout je může také přehlídka projektů a partnerů podporovaných Rotary kluby, která se během soboty uskuteční v parku kolem Žofína.

SETKÁNÍ KLUBU INNER WHEEL MORAVA

SETKÁNÍ KLUBU INNER WHEEL MORAVA se uskuteční ve formě prohlídky historické části Prahy a Pražského hradu v sobotu 18. 5. 2019 dopoledne, které se zúčastní i osoby doprovázející rotariány na jejich Distriktní konferenci. Klub Inner Wheel Morava, jehož členskou základnu tvoří zejména manželky rotariánů, bude mít také prezentaci činnosti ve foyeru pláce Žofín a prezidentka Inner Wheel distriktu 192 Rakousko a ČR Beate Müller z IWC Salzburg bude čestným hostem Distriktní konference Rotary klubů.