ZAHRADNÍ SLAVNOST

SOBOTA 18. 5. 2019 v 10:30-19:00

Cena: 0 Kč / jedná se pouze o rezervaci místa, konzumace je záležitostí účastníka

ŽOFÍN – SLOVANSKÝ OSTROV – Praha 1, Slovanský ostrov 1

PROGRAM (pdf)

Hudební program zahradní slavnosti a Festivalu rodiny

Hudební scéna u Boženky

13:30 – 14:00 Elis Mraz
14:00 – 14:30 Slavnostní zahájení s Taťánou Gregor Brzobohatou a dalšími hosty, poklepání základního kamene pro heptický model Pražského hradu
15:00 – 15:45 Sabina Křováková
16:00 – 16:45 Yellow Sisters
17:15 – 18:00 Lenka Lo Hrůzová
18:00 – 18:30 Swing Busters
18:30 – 19:30 Swing Mustard

Hudební scéna Altánek

12:30 – 13:30 Bigband Gymnázia a hudební školy hlavního města Prahy
14:30 – 15:00 ZUŠ hlavního města Prahy
15:45 – 16:00 Hanácká krojovaná skupina
16:45 – 17:15 Bigband Konzervatoře J. Deyla
18:00 – 19:30 Cimbálová muzika Javořina

Celodenní přehlídka projektů (10:30 – 18:00), které podporují Rotary a Rotaract kluby a jejich partnerů. Účast zatím potvrdily tyto subjekty:

Síť pro rodinu - www.sitprorodinu.cz

Síť pro rodinu, z.s. spolu s mateřskými centry už čtvrt století posiluje hodnotu rodiny ve společnosti, v mateřských centrech i ve firmách. Naší vizí je vytvářet společnost přátelskou rodině. Stavíme na sdílení, spolupráci, vzájemné podpoře a chceme mít vliv. Podporujeme tradiční rodinný model a respektujeme jiné rodinné modely. Síť aktuálně sdružuje téměř 300 mateřských center napříč Českou republikou. Činnost mateřských center sdružených v Síti pro rodinu zasahuje odhadem 60 000 rodin přímo a činnost Sítě pro rodinu přináší užitek potažmo všem rodinám.

Co uvidíte a zažijete na zahradní slavnosti? (14:00 – 19:00 hodin):

 • Rodinný piknik na dekách na travnatých plochách před palácem Žofín
 • Strom přání české rodině, spojený s návštěvami a přáními osobností
 • Výroba papírových klobouků pro děti
 • Infostánek a fotopoint

Zahradní slavnost

Nadace Krása pomoci - www.krasapomoci.cz

Nadace Krása pomoci byla založena v roce 2008. Během deseti let podpořila projekty neziskových organizací, které pomáhají seniorům, částkou přesahující 30 milionů korun. Podporuje programy domácí péče o seniory a dobrovolnické programy po celé České republice. Nadace také vede vlastní unikátní projekt, který se jmenuje „Doma bez obav.“ V rámci něj koordinátorky péče propojují osamělé seniory se službami domácí péče, které jim umožní žít ve svém domácím prostředí, ale o kterých sami senioři nevědí, nebo o ně neumějí sami požádat. Cílem tohoto projektu je zajistit důstojný život seniorů ve vlastní domácnosti, jak nejdéle je to možné. Takto Nadace Krása pomoci pomohla tisícům seniorů, kteří by jinak museli předčasně do ústavní péče.

Co uvidíte a zažijete na zahradní slavnosti? (10:30 – 18:00 hodin)

 • Gerontooblek, jehož prostřednictvím se mladí lidé mohou vžít do kůže seniora
 • Malování na trička pro děti
 • Stánek s prodejem drobných předmětů
 • Poradenství v oblasti neformální péče o seniory
 • Informace o možnosti, jak se stát dobrovolníkem

SONS - Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR - www.sons.cz

Ačkoli ztráta nebo vážné poškození zraku znamená v životě velkou změnu, život tím nekončí. SONS pomáhá zrakově postiženým lidem i jejich blízkým především tím, že poskytuje informace, rady, zácvik, odstraňuje bariéry, hledá zaměstnání, cvičí vodicí psy, provozuje kluby - prostě učí žít bez zraku. Spolu s obecně prospěšnými společnostmi, které organizace vybudovala a které nabídku rozšiřují o další služby, pracuje na celém území ČR pro všechny, kdo ji potřebují. Zásady počínání jsou: svépomoc, partnerství, solidarita, úcta k lidské důstojnosti, svobodná volba, zdravý rozum. Součástí SONS je Středisko výcviku vodicích psů (SVVP). Jde o profesionální pracoviště, které se zabývá výchovou a výcvikem vodicích psů jako průvodců těžce zrakově postižených osob, teoretickou i praktickou přípravou žadatele na převzetí a užívání vodicího psa, odborným předáváním vodicího psa do užívání, praktickým zácvikem dvojice nevidomý člověk a vodicí pes a pomocí při řešení jakýchkoli problémů vyplývajících z užívání vodicího psa během celé jeho činné služby.

Co uvidíte a zažijete na zahradní slavnosti? (10:30 – 18:00 hodin)

 • Ukázka výcviku vodicích psů
 • Dráha s možností vyzkoušet si chůzi s klapkami na očích a bílou holí
 • Psaní jména v Braillově písmě
 • Možnost vyzkoušet si zvukovou střelbu
 • Infostánek

Junák – český skaut - www.skaut.cz

Junák – český skaut je největší výchovnou organizací pro děti a mládež v Česku. Za posledních 13 let se počet skautek a skautů v zemi zvýšil ze 40 tisíc na více než 64 tisíc. Skauting vede k formování charakteru, přináší mladým lidem dobrodružství a partu kamarádů. Je největším hnutím mladých na světě – hlásí se k němu 60 milionů dětí, mladých lidí a dospělých dobrovolníků ve 216 zemích světa. Skauting u nás vznikl v roce 1912 a poté byl třikrát obnoven, v letech 1945, 1968 a 1989 – po jednom nacistickém a dvou komunistických zákazech. Junák – český skaut je jako člen Světové organizace skautského hnutí (WOSM) a Světové asociace skautek (WAGGGS) aktivní součástí světového skautského hnutí.

Co uvidíte a zažijete na zahradní slavnosti? (10:30 – 18:00 hodin)

 • Ukázka podsadových stanů pro letní tábory (světový unikát)
 • Ukázky aktivit, připravených pro Světové skautské jamboree v USA
 • Ukázky skautských dovedností pro děti a výroba drobností (prověření jemné motoriky)
 • Představení příběhů patronů jamoddílů (od slova jamboree) – například Miloše Formana, Václava Havla, Jiřího Navrátila, Dagmar Skálové či nejstaršího skauta v ČR, bratra Eduarda Marka
 • Fotokoutek – každý se může vyfotit ve skautském kroji nebo klobouku

ParaCENTRUM Fenix - www.pcfenix.cz

ParaCENTRUM Fenix je organizace, která od roku 2004 pomáhá lidem po poškození míchy a jejich blízkým při návratu do aktivního života. Podpírá je v náročné životní změně, ukazuje cestu a bojuje za jejich lepší společenské začlenění a kvalitu života. V současnosti pracuje na investičním projektu, na jehož konci bude postavené centrum ambulantních služeb v Brně pro cca 500 vozíčkářů ročně. Jedná se o veřejně prospěšnou záležitost, která z hlediska fungování i architektury nemá v ČR obdobu.

Co uvidíte a zažijete na zahradní slavnosti? (10:30 – 18:00 hodin)

 • Možnost vyzkoušet si zdolávání překážek na vozíku
 • Infostánek – didaktický model páteře, asistence člověku na vozíku, model budoucího Fenixu a zkušenosti s projektováním domu pro vozíčkáře

Více o současnosti paláce Žofín
Historie paláce Žofín a o inauguraci distriktu v roce 1999
Orientační plánek a program (pdf)

Fotogalerie ze zahradní slavnosti

Foto: Greta Blumajerová - www.tagreta.com

Fotogalerie ze zahradní slavnosti

Foto: Síť pro rodinu

Poklepání základního kamene pro heptický model

Foto: Greta Blumajerová - www.tagreta.com

Foto: Greta Blumajerová - www.tagreta.com